Kenaikan Pangkat Reguler

Jul 27

Kenaikan Pangkat Reguler

Dasar Hukum :

 1. Undang-undang Nomor Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 43 Tahun 1999 ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tanggal 11 April 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000;
 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17 Juni 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 7. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1976 tanggal 1 Maret 1976 tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara.

Kenaikan pangkat reguler awal:

 1. fotokopi sah kartu pegawai;
 2. fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 3. fotokopi sah surat keputusan calon pegawai negeri sipil;
 4. fotokopi sah surat keputusan pegawai negeri sipil;
 5. fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir;
 6. fotokopi sah ijazah terakhir;
 7. surat pengantar dari instansi.

Kenaikan reguler:

 1. fotokopi sah kartu pegawai;
 2. fotokopi sah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 3. fotokopi sah sur at keputusan pangkat terakhir;
 4. fotokopi sah surat tanda lulus ujian dinas (bagi pegawai negeri sipil yang akan pindah ruang);
 5. fotokopi sah surat keputusan jabatan terakhir;
 6. fotokopi sah ijazah terakhir;
 7. surat pengantar dari instansi.
Read 3179 times